Otázky a odpovědi: Program Rozvoj

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Může být fyzická osoba žadatelem do Rozvoje?

  Ano, fyzická podnikající osoba může být žadatelem v rámci programu Rozvoj.

 • Je možné si pořídit z programu Rozvoj repasované stroje?

  V programu Rozvoj se mohou nakoupit stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, tj. žadatel musí být prvním uživatelem.

 • Kdy mohou vznikat způsobilé výdaje?

  Způsobilé výdaje mohou vznikat až po oznámení vyhodnocení registrační žádosti. Před tímto datem není možno ani vystavovat objednávky a uzavírat smlouvy s dodavateli.

 • V jakých regionech může být projekt v Rozvoji realizován?

  Vybrané regiony, v kterých bude moci žadatel realizovat projekt, budou součástí jednotlivých výzev programu Rozvoj.

 • Může dotačního programu Rozvoj využít i nestátní zdravotnické zařízení?

  V programu Rozvoj mj. záleží na právní formě podnikání a oblasti, do které bude spadat výstup projektu (tzn. výrobek). Tento výstup musí spadat do oblastí, které jsou podporované dle Přílohy č.1 Výzvy.

 • Lze v rámci programu Rozvoj žádat i na pořízení vzduchotechniky??? Děkuji.

  Vzduchotechnika by byla způsobilá pouze ve chvíli, kdy by byla nezbytně nutná pro použití pořizovaného výrobního zařízení, jinak nikoliv.

 • Dobrý den. V rámci 3 výzvy programu Rozvoje a jeho druhého prodloužení bych se rád zeptal na seznam podporovaných regionů. Může o podporu žádat firma se sídlem v Brno-město, s tím ,že projekt bude probíhat v Brně venkově? Konkrétně v Brno -Modřice, kde má firma výrobní prostory a provozovnu? Děkuji. S přátelským pozdravem Soudek

  Seznam podporovaných regionů vymezuje místo realizace projektu nikoliv sídla žadatele. V takovém případě, že se sídlo nachází v podporovaném regionu (Brno-město) a místo realizace v nepodporovaném regionu (Brno venkov), není tento projekt vhodný do programu Rozvoj.

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou následujícíc celní kódy produkce z hlediska CZ NACE 108 podporovatelné v rámci programu ROZVOJ, event. i INOVACE. Jedná se o výrobu cereálních potravin: Lepkový produkt Ceria - celní kód produkce 2106 10 20 Bezlepkový produkt Hraška - celní kód produkce 2106 90 92 Předem děkuji za informaci. S pozdravem L.Bilíčková

  Vámi uvedené celní kódy nespadají mezi vyloučené oblasti podpory, viz  Příloha I Smlouvy o ES (výrobky vymezené v příloze Výzvy – Vyloučené oblasti podpory). Projekty, jejichž výstupy mají tyto celní kódy produkce, mohou být v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) podpořeny.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné