Otázky a odpovědi: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Kdy budou vyhlášeny první výzvy OP PIK?

  Řídící orgán předpokládá vyhlášení prvních výzev nejdříve ke konci 4. Q roku 2014.

 • Bude CzechInvest nadále zprostředkovatelem podpory i pro nový Operační program OP PIK?

  Ano, a sice především pro podporu poskytovanou formou dotací.

 • Je zaměření nového operačního programu OP PIK podobné s OP PI pro období 2007 – 2013?

  Převážná většina oblastí podpor OP PIK přímo navazuje na programy v rámci OP PI. OP PIK reaguje svým zaměřením taktéž na současné potřeby rozvoje a absorpční kapacitu některých programů OP PI. V OP PIK se tak již např. nepředpokládá návaznost podpory na program ICT v podnicích a naopak jsou do nového operačního programu např. začleněny specifické aktivity posilující roli aplikovaného výzkumu v rozvoji, jako např. tzv. „pre-commercial public procurement“, nebo tzv. „proof of concept“.

 • Budou podpořeny i projekty v Praze?

  Ne. Provozovna, ve které se bude projekt realizovat, musí být situována mimo region hl. m. Prahy.

  Řídící orgán OP PIK uvažuje o využití výjimky realizace podpory na území regionu hl. m. Prahy s odůvodněním prokazatelného přínosu dané operace pro rozvoj regionů a jejich obyvatel mimo Prahu, přičemž podmínky využití této výjimky ovšem musí být Evropskou komisí ještě klarifikovány. Předběžně se zamýšlí o podpoře aplikovaného výzkumu, klastrů, podpoře internacionalizace českého podnikatelského spektra, či podpoře snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a většího uplatnění energetických služeb.

 • Budou pro programové období 2014 -2020 platit stejná pravidla veřejné podpory jako v programovém období 2007 – 2013?

  Evropská komise finalizuje tzv. modernizaci pravidel státní veřejné podpory. Nová pravidla lze sledovat na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  Dostupné na URL: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory.html  

  Dle pravidel veřejné podpory Evropské komise se předpokládá nepatrné snížení intenzity podpory, v průměru přibližně o 10 %.

  V případě podpory de minimis zůstává limit 200 000 € na tříleté fiskální období pro jeden podnik. Nicméně mění se definice „jednoho podniku“, a sice se jedná o subjekt, který je kontrolován právně či fakticky jedním a týmž subjektem, resp. podpora se sčítá např. v případě využití podpory ze strany mateřské a dceřiné společnosti.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné