Otázky a odpovědi: Program Eko-energie

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Je možné z programu Eko-energie získat dotaci na zateplení penzionu (hotelu)?

  Ano, v programu podpory Eko-energie je možné v rámci podporované aktivity zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)získat dotaci na zateplení podnikatelské nemovitosti (například i penzionu/hotelu) na základě doporučení Energetického auditu, který je povinnou přílohou plné žádosti. Zateplovaný objekt může být pronajímán, nicméně technické zhodnocení, které zateplením vznikne, musí vstupovat žadateli do majetku.

 • Je možné z programu Eko-energie získat dotaci na zateplení bytového domu?

  Nikoli, v rámci programu podpory Eko-energie je možné získat dotaci na zlepšení tepelně-technických vlastností budovy, ale nesmí se jednat o rodinný či bytový dům.

 • Jakým způsobem se dokládá splnění závazného ukazatele Roční úspora energie?

  Splnění závazného ukazatele Ročníúspora energie se sleduje na základě faktur za spotřebovanou energii v daném období, případně se vyhotovuje dodatek k energetickému auditu, v kterém auditor přepočítá aktuální hodnoty cen energií a nákladů na opatření.

 • Lze získat dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny?

  Výstavba fotovoltaické elektrárny tematicky odpovídá programu Eko-energie. Zatím však nebyla tato aktivita v žádné z předchozích výzev podporována. Podle našich informací v současné době není jiný dotační titul (mimo OPPI), který by podporoval výstavbu fotovoltaik na úrovni soukromých podniků, případně fyzických osob.
  V poslední výzvě byla podporována aktivita pořízení a instalace termálních solárních kolektorů (sloužící pro výrobu tepla), nikoliv fotovoltaických článků, které by byly využívány pro výrobu a rozvod elektřiny.

 • Dobrý den, na jak dlouhou dobu musí být uzavřena nájemní smlouva mezi žadatelem o dotaci a vlastníkem nemovitosti (pronajímatelem) a jak dlouho musí trvat nájemní vztah před podáním žádosti o dotaci na předmětnou stavbu? děkuji

  Nájemní smlouva musí být na dobu realizace a udržitelnosti nebo na dobu neurčitou.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné