Projekt CzechDemo

Jako účastník aktivity CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (konferencí, festivalů, veletrhů atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

Využijte cenných rad mentora a prezentujte svou firmu efektivně.

CzechDemo je určen pro české podniky s:

  • inovativním produktem/službou
  • min. prototypem/beta verzí produktu
  • stářím do 5 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • motivací mezinárodně působit

 

Veškeré informace nejen o tomto projektu naleznete na webu www.podporastartupu.cz