Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Služby CzechInvestu:

  • informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
  • formální poradenství k projektům
  • správa databáze podnikatelských nemovitostí
  • podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem
  • pomoc při realizaci investičních projektů
  • zprostředkování státní investiční podpory
  • AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích

Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo rozšíření nabídky služeb. Regionální kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o službách agentury, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu, a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2016

PDF dokument 12,1 MB 9.8.2017

Výroční zpráva 2015

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2015

PDF dokument 3,21 MB 20.7.2016

Výroční zpráva 2014

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2014

PDF dokument 413,18 kB 3.9.2015

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2013

PDF dokument 5,8 MB 31.7.2014

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2012

PDF dokument 4,22 MB 26.9.2013

Výroční zpráva 2011

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2011

PDF dokument 1,69 MB 24.7.2012

Výroční zpráva 2010

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2010

PDF dokument 1,6 MB 15.9.2011

Výroční zpráva 2009

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2009

PDF dokument 5,6 MB 30.11.2010

Výroční zpráva 2008

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2008

PDF dokument 2,37 MB 22.9.2009

Výroční zpráva 2007

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2007

PDF dokument 2,84 MB 22.8.2008

Výroční zpráva 2006

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2006

PDF dokument 3,43 MB 10.1.2008

Výroční zpráva 2005

výroční zpráva CzechInvestu za rok 2005

PDF dokument 2,2 MB 26.1.2007


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR