Výzkum a vývoj

  • Zkušený tým odborníků v oblasti výzkumu a vývoje
  • Komplexní know-how díky široké škále údajů a dat
  • Unikátní pozice mezi průmyslem a akademickou sférou

Česká republika se zavázala zvyšovat svou konkurenceschopnost investicemi do výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. CzechInvest přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory přímých zahraničních investic v oblasti VaV a high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou. CzechInvest pro tyto účely organizuje specializované akce a zvyšuje veřejné povědomí o VaV aktivitách v České republice.

Oddělení podpory výzkumu a vývoje agentury CzechInvest má výjimečnou pozici v českém systému VaV díky široké škále služeb a aktivit, jež v této oblasti provozuje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání dlouhodobých partnerství ve VaV.

Veškeré inforamce o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete na webových stránkách www.czech-research.com


Náš tým:

     
Jiří Krechl Eva Bartoňová Roman Pašek
jiri.krechl@czechinvest.org eva.bartonova@czechinvest.org roman.pasek@czechinvest.org
LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Kontakt:

research@czechinvest.org

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Research & Development

Science – Innovation – Business

PDF dokument 4,73 MB 9.1.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR