Domácí aktivity

CzechInvest systematicky podporuje dialog mezi průmyslovou a akademickou sférou. Například prostřednictvím pořádání oborových seminářů týkajících se výzkumu a jeho budoucího směřování. Zástupci CzechInvestu jsou také v úzkém kontaktu i s dalšími důležitými aktéry českého výzkumného ekosystému a napomáhají jeho kultivaci.

V roce 2017 se CzechInvest zaměří na oblasti Smart Cities a kybernetické bezpečnosti, které se řadí mezi hlavní technologické trendy současnosti. Agentura proto podpoří debatu v českém prostředí firem a samosprávy tak, aby byly tyto trendy uchopeny co nejefektivněji.

Akce volně navazují na sérii konferencí nazvaných „Průmysl 4.0 v praxi,“ jež CzechInvest zorganizoval v roce 2016 (viz informace níže). Koncept Průmysl 4.0, spjatý s probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí, je hlavním tématem budoucí průmyslové konkurenceschopnosti. CzechInvest je součástí týmu, který formuluje základní teze celého konceptu a navrhuje jejich realizaci v praxi.

 

Připravované konference:

Kybernetická bezpečnost v ČR - bude zveřejněno

 

Konané akce 2017:

   Kybernetická bezpečnost v ČR, Únor 2017, Praha

   Smart Cities pro malé a střední obce, Březen 2017, České Budějovice

   Smart Cities pro malé a střední obce, Říjen, Pardubice

Průmysl 4.0 v praxi 2016:

   Únor 2016, Brno

   Duben 2016, Plzeň

   Září 2016, Ostrava

 


Veškeré inforamce o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete na webových stránkách www.czech-research.com


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR