Slovníček pojmů

A

AFI

Asociation for Foreign Investment - anglický název pro Asociaci pro zahraniční investice

Alokace

objem finančních prostředků, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP) nebo prioritní osy