Dotační programy 2004-2006

V letech 2004-2006 přijímala agentura CzechInvest žádosti o podporu v následujících operačních programech:

Operační program podporoval rozvoj malých a středních podniků, rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a zvyšování efektivnosti využití energie. V následujícím programovacím období 2007-2013 bude nahrazen Operačním programem Podnikání a inovace.

Souhrnné statistiky podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů naleznete v on-line statistikách.

Tento program byl zaměřen především na dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a stabilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a zvýšení konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Byl podporován z Evropského sociálního fondu. Na období 2007-2013 je jeho nástupcem Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logo Společného regionálního operačního programuV rámci Společného regionálního operačního programu vyhlašovaly jednotlivé krajské úřady v letech 2004-2006 programy na podporu rozvoje jednotlivých regionů, který byl realizován mimo jiné také pomocí dotací podnikatelům na projekty v konkrétním regionu. V některých krajích nebyly prostředky zcela vyčerpány a je možné z nich čerpat i do poloviny roku 2007 v rámci vyhlášených výzev.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest definitivně uzavřely program Phare 2003 - Technologie, ze kterého mohly české firmy získat peníze na zavádění nových technologií a know-how, modernizaci výrobních zařízení nebo na zvyšování kvality výrobních a řídicích procesů. Na účty žadatelů bylo vyplaceno skoro 457 milionů korun.