Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V programovacím období 2004-2006 byl rozvoj lidských zdrojů v České republice podporován mimo jiné z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Logo Operačního programu Rozvoj lidských zdrojůAgentura CzechInvest se v uplynulém programovacím období podílela na implementaci dvou programů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů:

Podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků a dalších podnikatelských subjektů v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu - podpora vzdělávání.

Finanční podpora při zavádění mezinárodně uznávaného standardu Investors in People (IIP) v podnicích. Investors in People je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Národní projekt bude ukončen až v polovině roku 2008 a do konce roku 2007 se stále mohou hlásit firmy, které mají o zavedení Standardu zájem.