Profese

Kvalifikované lidské zdroje jsou základním předpokladem úspěchu podniků v celosvětové konkurenci. Program Profese nabízel nejen malým a středním podnikům, ale i ostatním podnikatelským subjektům podporu při zvyšování odborné kvalifikace jejich zaměstnanců. Program byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Cílem programu byla podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků a dalších podnikatelských subjektů v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu. Bylo možné podpořit odborné vzdělávání pracovníků z odborů rozvoje lidských rozvojů a semináře s tematikou ochrany životního prostředí.

Vážení příjemci podpory, dne 8. 2. 2008, byla uveřejněna nová verze Žádosti o platbu. Došlo k aktualizaci kontextových nápověd ve specifických tabulkách a k úpravě formuláře Žádosti o platbu v souvislosti se zjednodušeným dokladováním uznatelných výdajů. K Žádosti o platbu budou nadále přikládány pouze kopie účetních dokladů s částkou převyšující 5 000 Kč bez DPH. V průběhu kontroly Žádosti o platbu, však mohou být kopie těchto dokladů vyžádány k namátkové kontrole. Neměnná zůstala povinnost předkládat kopie všech cestovních příkazů a všech souvisejících cestovních dokladů v jakékoli výši!

Staré formuláře bude možné předkládat pouze do 7. 3. 2008. (V případě, že budete vyzváni k opravě Žádosti o platbu, kterou jste předložili na starém formuláři, můžete opravenou verzi dodat na původní verzi formuláře.)

Novou verzi Žádosti o platbu, dle typu čerpané veřejné podpory, naleznete níže v připojených souborech.
Tyto aktualizované verze naleznete též na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.

Při vyplňování Žádosti o platbu postupujte dle kontextové nápovědy uvedené přímo ve formulářích. Před vyplňováním Žádosti o platbu si nejdříve přečtěte poslední list „Pokyny k Žádosti o platbu". V Příručce pro příjemce dále také naleznete veškeré informace týkající se termínů pro předkládání Žádostí o platbu.

Novou verzi žádosti o platbu naleznete níže v připojených souborech.

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).

Informace ke grantovému schématu Profese je možné nalézt také na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na stránkách Evropského sociálního fondu.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu (bloková výjimka)

Nová verze Žádosti o platbu a úpravy, které jsou platné od 8. 2. 2008.

ZIP archiv 3,15 MB 13.3.2008

Žádost o platbu (de minimis)

Nová verze Žádosti o platbu a úpravy, které jsou platné od 8. 2. 2008.

ZIP archiv 3,2 MB 13.3.2008

Monitorovací zpráva

ZIP archiv 488,41 kB 30.1.2007

Jak na monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Aktuální prezentace, jak správně vyplňovat Žádosti o platbu a Monitorovací zprávy.

ZIP archiv 2,41 MB 8.2.2008

Výsledky z výběrového procesu za všechna kola

PDF dokument 117,58 kB 30.1.2007

3. kolo výzvy

žádost Profese, příručka pro žadatele atd.

ZIP archiv 1,84 MB 30.1.2007

Výsledky výběrového procesu žádostí o podporu

3. kolo

PDF dokument 319,92 kB 30.1.2007

2. kolo výzvy

žádost Profese, příručka pro žadatele atd.

ZIP archiv 1,31 MB 30.1.2007

Výsledky výběrového procesu žádostí o podporu

2. kolo

PDF dokument 268,92 kB 30.1.2007

1. kolo výzvy

příručka pro příjemce, podmínky poskytnutí dotace atd.

ZIP archiv 1,18 MB 30.1.2007

Výsledky výběrového procesu žádostí o podporu

1. kolo

PDF dokument 518,52 kB 30.1.2007

Durabo

případová studie programu Profese

PDF dokument 138,49 kB 6.2.2007