Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodení práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentruy. Vedoucí pracovíci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení společnosti vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciozních cílů agentury.

Mgr. Ing. Karel Kučera

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Má pracovní zkušenosti z několika nadnárodních společností, mimo jiné Deutsche Post, Accenture a M. C. TRITON, ale také například z České televize. Jako konzultant nebo projektový manažer měl na starosti strategické projekty v oblastech financí, procesního řízení a obchodu a rozvoje podnikání. Působil také jako poradce vrcholového managementu různých společností, mimo jiné z řad investorů podnikajících v České republice. Generálním ředitelem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest byl jmenován 13. října 2014. Hovoří plynně anglicky a německy. Mezi jeho zájmy patří cestování a sport (aikido, plachtění, běhání). Je ženatý a má dvě děti.

 

Ing. Martin Krejčí

ředitel divize investic

Absolvoval obor komerční elektrotechnika na Západočeské univerzitě v Plzni.

Svoji profesní kariéru začal v oblasti automomotive účastí v The Siemens Graduate Program, kde působil jako projektový manažer pro Siemens VDO. Dále zastával manažerské pozice ve významných mezinárodních společnostech jako například Import Volkswagen Group a Opel Central Eastern Europe. Ve společnosti Nissan získal zkušenosti s řízením mezinárodního týmu na pozici Ředitele pro rozvoj distribuční sítě oblast CEE. Před příchodem do CzechInvestu pracoval ve společnosti ŠKODA AUTO na pozici Koordinátora rozvoje distribuční sítě pro Českou republiku.

V dubnu roku 2015 byl jmenován Ředitelem Divize investic v Agentuře  pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Hovoří plynně anglicky.

Pan Krejčí je ženatý a má syna. Ve volných chvílích se věnuje především rodině, jeho koníčky jsou lov a automobily.

Mgr. Tomáš Vavrečka

ředitel divize zahraničních aktivit

Vystudoval  Filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě.

Působil 14 let v telekomunikační společnosti T-Mobile Česká republika.  Během své kariéry v T-Mobile se zabýval především strategickými projekty v oblasti nákupu, marketingu, obchodu a to více jak 10 let na řídících pozicích.

Naposledy v T-Mobile zastával pozici Senior Head of Business Sales Services & International Sales.

V roce 2014 byl jmenován na pozici Ředitele zahraničních aktivit do Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Plynně hovoří anglicky a německy.

Je ženatý a má 3 děti.

Aktivně sportuje a věnuje se rodině.

 

Bc. Jan Urban

ředitel divize vnitřních služeb

Vystudoval VŠB - Technickou univerzitu v Ostravě, Ekonomickou fakultu.

Má dlouholeté zkušenosti s řízením v oblastech ekonomiky a rozpočtu, organizace a právního zabezpečení, ale i řízení lidských zdrojů, vzdělávání a odborného rozvoje.

Několik let působil na vedoucích pozicích na Ministerstvu financí – Ústředním finančním a daňovém ředitelstvím.

Do funkce náměstka generálního ředitele Agentury CzechInvest byl jmenován v roce 2009. Od června 2015 vykonává funkci statutárního zástupce generálního ředitele a ředitele Divize vnitřních služeb. 

Je ženatý a má dvě děti.

Mezi jeho zájmy patří cyklistika, lyže, snowboard a hudba.

Bc. Vojtěch Rajtr

ředitel divize MSP a regionů

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou.

Před nástupem do Agentury CzechInvest pracoval v marketingových a reklamních agenturách.  

V CzechInvestu působí již 11 let. Během této doby se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem, postupně získal mnoho zkušeností v oblasti celkové podpory firem – od začínajících až po velké zahraniční investory. Na začátku roku 2014 byl jmenován Statutárním náměstkem Agentury CzechInvest. Od listopadu 2014 působí na pozici Ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů, kde se zaměřuje především  na rozvoj startupů,  novou koncepci regionálních kanceláří CzechInvestu a další podporu MSP.

Hovoří plynně anglicky.

Ve volném čase se věnuje lyžím, kolu a především své rodině.

 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury
Karel Kučera generální ředitel karel.kucera@czechinvest.org zobrazit profil
Martin Krejčí ředitel divize investic martin.krejici@czechinvest.org zobrazit profil
Tomáš Vavrečka ředitel divize zahraničních aktivit tomas.vavrecka@czechinvest.org zobrazit profil
Jan Urban ředitel divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org zobrazit profil
Vojtěch Rajtr ředitel divize MSP a regionů vojtech.rajtr@czechinvest.org zobrazit profil
Jaroslav Holý ředitel marketingu a komunikace jaroslav.holy@czechinvest.org zobrazit profil
Lucie Malenická ředitelka odboru auditu a kontrolu lucie.malenicka@czechinvest.org zobrazit profil
Jana Kupcová ředitelka kanceláře GŘ jana.kupcova@czechinvest.org zobrazit profil
Marcela Kolveková ředitelka odboru investičních projektů marcela.kolvekova@czechinvest.org zobrazit profil
Silvana Jirotková ředitelka odboru MSP a interních projektů silvana.jirotkova@czechinvest.org zobrazit profil
Lydie Jaroměřská ředitelka odboru personálního lydie.jaromerska@czechinvest.org zobrazit profil
Pavel Chovanec ředitel odboru řízení investičních projektů pavel.chovanec@czechinvest.org zobrazit profil
Petr Heczko ředitel odboru generování projektů petr.heczko@czechinvest.org zobrazit profil
Markéta Havlová ředitelka odboru startupů marketa.havlova@czechinvest.org zobrazit profil
Šárka Špoutilová ředitelka odboru regionálních kanceláří sarka.spoutilova@czechinvest.org zobrazit profil
Helena Sosnová ředitelka odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org zobrazit profil
Jiří Matýsek ředitel odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org zobrazit profil
Jakub Tůma ředitel odboru informačních technologií jakub.tuma@czechinvest.org zobrazit profil
Otakar Pohl ředitel odboru technicko-hospodářské správy otakar.pohl@czechinvest.org zobrazit profil
Jiří Bureš ředitel odboru řízení podnikatelských nemovitostí jiri.bures@czechinvest.org zobrazit profil
Martin Partl ředitel odboru zahraničních zastoupení martin.partl@czechinvest.org zobrazit profil

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Seznam vedoucích pracovníků agentury CzechInvest

PDF dokument 246,07 kB 15.12.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR