Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek s souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program Agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017 , agentura CzechInvest níže uvádí aktuální nabídku nepotřebného majetku.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR