Seznam poradců

Agentura CzechInvest v souladu s Aktualizací Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 ve znění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 zveřejňuje aktuální souhrnný seznam poradců.

Jméno a příjmení Předmět činnosti Čerpání v období 1.2. do 31. 7. 2017  (Kč bez DPH)
Advokátní kancelář KF Legal s.r.o. Právní služby na základě aktuálních potřeb a další právní služby související se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 428375
BDO Audit s.r.o. Konzultační zakázka při kontrole čerpání prostředků z FRDM 32500
BDO Audit s.r.o. Konzultační zakázka při kontrole adminsitrace veřejných zakázek 48000
Bee Partner a.s. Poradenské služby, tým vládního zmocněnce, GŘ 250000
Ernst & Young, s.r.o. Validace CSA 95000
FRAM Consult, a.s. Supervizní činnost 102069
Ing. Jana Drónská Tajemník, tiskový mluvčí a vedoucí expertního týmu pro vládního zmocněnce dle usnesení vlády č. 952. 80000
INKOS-OSTRAVA, a.s. Supervizní činnost 288937
Jáchimová Alena  Poradenství a konzultace v oblasti komunikace 22000
JUDr. Valerie Vodičková Konzultace v oblasti pracovního práva a veřejných zakázek 35000
JUDr. Věra Bognárová Konzultace v oblasti pracovního práva  22500
Markéta Mohn Poradenské služby, asistentka ZZ Düsseldorf 188118
MEPCO s.r.o. Poradenské služby, tým vládního zmocněnce, GŘ 170000
Seiji Nakagoshi Expertní služby a konzultace pro japonské záležitosti, především komunikace s japonskými investory, účast na marketingových akcí atd. 165500
VI-DA INVEST a.s. Supervizní činnost 148569

 

Členové poradního výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Jméno  Funkce
Ing. Milan Urban
místopředseda Hospodářského výboru
poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předseda poradního výboru
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
náměstek ministra, Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky
místopředseda poradního výboru
Mgr. Ing. Karel Kučera
generální ředitel Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
sekretář poradního výboru
Petra Bartáková, MSc.
náměstkyně  ministra, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Martin Tlapa, MBA
náměstek ministra, Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Gregor
náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Marek
náměstek ministryně, Ministerstvo  práce a sociálních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
člen poradního výboru
Radek Špicar, M.A.
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků České republiky
člen poradního výboru
Kamil Blažek
předseda představenstva Sdružení
pro zahraniční investice AFI
člen poradního výboru
Jan Wiesner
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
člen poradního výboru

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Jednací řád poradního výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

PDF dokument 708,12 kB 15.2.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR