Otázky a odpovědi: Program Nemovitosti

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Kdy bude zahájeno přijímání žádostí?

  Text programu je rámcem, který je platný na celé období 2007-2013.  V jednotlivých letech budou vyhlašovány tzv. Výzvy, které specifikují podmínky u jednotlivých typů projektů. Výzva nemusí podporovat všechny aktivity (typy projektů) uvedené v Programu.

  O další Výzvě se prozatím neuvažuje.

 • Je možné zahájit práce na projektu již nyní?

  Před schválením registrační  žádosti není možné vynakládat tzv. způsobilé výdaje (tj. náklady, které bude žadatel požadovat z určitého procenta  - dle regionální mapy intenzity veřejné podpory -  k proplacení).

 • Kdo může být lokalizován v podpořené nemovitosti?

  Na ploše vzniklé realizací podpořeného projektu musí minimálně ze 75 % podnikat  firmy s definovaným oborem činnosti (tzv. Uživatel nemovitosti): v oblasti zpracovatelského průmyslu (OKEČ 15-37, CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center, popřípadě ještě subjekty s činností v oblasti výzkumu a vývoje.

  Pro ověření CZ-NACE se můžete podívat na http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)

  Obory nezmíněné jako Uživatel nemovitosti (např. logistika, služby, stavebnictví) nebudou moci být lokalizované ve 100 % ploch nemovitostí podpořených z programu. Možností je využití  25 % pozemků nebo podlahových ploch podpořeného projektu  i pro uživatele, kteří nespadají mezi Uživatele nemovitosti.

 • Mám podporovanou (OKEČ) CZ-NACE a chci využít rekonstruovaný objekt jako sklad.

  Pokud firma splňuje definici Uživatele nemovitosti a do rekonstruovaného objektu umístí výrobu, jejíž integrovanou nebo funkčně propojenou součástí budou sklady nebo administrativa, tak je to v pořádku. Umístí-li tam však jen sklady, kanceláře atd. bez návaznosti na výrobu, tak to přijatelné není.

 • V jakém případě musí příjemce podpory doložit přílohu Čestné prohlášení žadatele o nemožnosti realizace projektu na již zastavěné ploše?

  Příloha je povinná v případě, kdy žadatel realizuje Projekt přípravy zóny na území, které dosud nebylo využívané ("greenfield"). V ostatních případech žadatel do této povinné přílohy vloží dokument s textem, že tato příloha je irelevantní.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné