Otázky a odpovědi: Program ICT v podnicích

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

  Text programu ICT v podnicích neumožňuje podporu Velkých podniků. Žadatelem může být pouze podnik, který splňuje kategorie MSP.

 • Jakých chyb se vyvarovat při podávání plné žádosti?

  Dokument s praktickými radami jak postupovat a čeho se vyvarovat při podávání Plné žádosti naleznete pod tímto odkazem.

 • Kolik projektů lze podat v rámci výzvy do programu ICT v podnicích?

  Žadatel může předložit maximálně dva projekty v rámci výzvy. Souhrnná dotace za tyto projekty nesmí přesáhnout maximální výši dotace.

 • Lze v rámci aktivity 2.1.2 zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů udělat eShop ? Je stanoven poměr mezi prodejem vlastních výrobků a nabízením výrobků od jiných výrobců?

  V eShopu lze prodávat jak vlastní výrobky, tak i nabízet výrobky jiných výrobců. Žadatel v Plné žádosti uvádí podíl jednotlivých CZ-NACE v % - pokud by neměl převažující (více jak 50% ) prodej vlastních výrobků, jeho Plná žádost by byla vyřazena.

 • Je možné před datem způsobilosti výdajů zaplatit zálohovou fakturu?

  Není to možné. Před datem způsobilosti výdajů je možné uskutečnit pouze výběrové řízení. Další kroky, jako úhrada faktur, vystavení objednávek, kupních smluv, dokladů o převzetí dodávek apod., je možné uskutečnit až po datu způsobilosti výdajů (tím je datum schválení registrační žádosti o dotaci). Podrobnější informace jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné