Otázky a odpovědi: Program Poradenství

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

  Text programu Poradenství neumožňuje podporu velkých podniků. Žadatelem může být pouze podnik, který splňuje kategorie MSP. Definice MSP je zde: http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-1112-cz.pdf.

 • Kolik projektů lze podat v rámci výzvy do programu Poradenství?

  V rámci výzvy a každého jejího dalšího znovuotevření může žadatel předložit pouze jeden projekt.

 • Lze z programu Poradenství čerpat dotaci na zavádění norem ISO?

  Zavádění norem ISO a získání certifikátu není možné podpořit z programu Poradenství.

 • Na jaké výdaje lze získat dotaci v rámci programu Poradenství?

  V programu Poradenství je možné získat dotaci na výdaje související s pořízením odborné studie.

  Způsobilými výdaji jsou výdaje na poradenské služby externích poradců na zpracování odborných informací a studií v českém jazyce souvisejících se zaváděním inovačních procesů. Výstupem poradenské služby je odborná analýza či studie v českém jazyce zabývající se určitými okruhy v podniku žadatele (inovace procesu, organizace apod.). Analýza obsahuje zhodnocení aktuálního stavu, popis potenciálních inovací, způsob jejich aplikace a reálný odhad dopadů implementace na sledované ukazatele v podniku žadatele (prodejnost výrobku/služby, zvýšení produktivity výroby/práce, získání vazeb na jiné podniky aj.). Co je míněno inovacemi naleznete v Příloze č. 5 - Příručka způsobilých výdajů.

 • Co všechno může obsahovat marketingová inovace?

  Marketingové inovace je podstatná změna metod prodeje nebo distribuce inovovaných výrobků nebo inovovaných služeb, není to zpracování marketingového plánu nebo provedení průzkumu trhu.

 • Do jakých odvětví musí směřovat výstupy projektu?

  Výstupy projektu musí směřovat do podporovaných odvětví dle klasifikace CZ-NACE uvedených v Příloze č. 1 – Kategorie CZ – NACE podporované.

 • Jaké náležitosti musí splňovat reference předkládané k Plné žádosti?

  Žadatel má povinnost dodat dokument s minimálně 2 referencemi externího poradenského subjektu. Tybudou předloženy ve formě naskenovaného prohlášení zákazníka uvedeného poradce a bude v nich uvedeno, že poradce jako fyzická osoba nebo jako poradenská společnost pro něj provedla kvalitně poradenskou činnost. Reference bude obsahovat rok a název akce. Poradce rovněž dokládá platné oprávnění k poradenské činnosti.

 • Je omezeno stáří dokládaných referencí?

  Ano, reference by neměly být starší 12 měsíců a musí se týkat stejné nebo podobné oblasti, kterou bude poradce řešit v daném projektu.

 • Lze z programu Poradenství získat dotaci na studii proveditelnosti použitelnou v programu Inovace – inovační projekt?

  Ano, na takovou studii proveditelnosti lze čerpat dotaci z programu Poradenství.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné