Brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje a jejich realizace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast, přestože je jejich příprava časově a finančně náročná. Aby došlo ke zjednodušení procesu regenerace, agentura CzechInvest nabízí spolupráci ostatním, jak veřejným, tak soukromým subjektům na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.

Brownfield TřemošnáCo pro nás představují brownfieldy

 • ekonomický zdroj, podnikatelská aktivita a příležitost, kterou je potřeba využít
 • historická stopa, zdroj paměti národa, kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo zachovat a rekonstruovat

Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která:

 • je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná
 • nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace
 • vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

Služby CzechInvestu

 • mapujeme a identifikujeme lokality vhodné pro realizaci vašich projektů v jednotlivých krajích ČR - Národní databáze brownfieldů
 • pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi připravili podklady Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR a podílíme se na jejím naplňování
 • poskytujeme informace o programech podpory na regeneraci brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU (program Nemovitosti)
 • připravujeme a organizujeme prohlídky vytipovaných nemovitostí (tzv. road show)
 • pořádáme a účastníme se seminářů a konferencí o regeneraci brownfieldů

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

 • v příloze nalezenete veškeré dokumenty spojené s aktuální výzvou „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva I-2017_

PDF dokument 290,25 kB 20.7.2017

Příloha 1 Dokumentace programu Brownfieldy

PDF dokument 582,11 kB 20.7.2017

Příloha 2 Závazná pravidla Brownfieldy 2017

PDF dokument 335,53 kB 20.7.2017

Příloha 3 Formuláře žádostí Brownfieldy 2017

PDF dokument 390,3 kB 20.7.2017

Příloha 4 NACE 2017

PDF dokument 405,53 kB 5.10.2017

Příloha 5 Bodové hodnocení a 6 Problémové regiony 2017

PDF dokument 611,82 kB 20.7.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR