Základní informace

Strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. strategické průmyslové zóny. Jedná se o zóny o výměře minimálně 200 ha nebo o výměře nejméně 100 ha, kdy je zóna realizována v zastavěném, ale nevyužívaném území (brownfield). Dále jsou to rovněž zóny připravované pro významného či vážného investora, který se zaváže k realizaci významné výše investice a s tím i k vytvoření určitého počtu pracovních míst.

Nabízení připravených strategických zón je spolu se systémem investičních pobídek významným nástrojem pro získávání strategických investorů z oblasti vyspělých technologií zpracovatelského průmyslu, či investorů podílejících se na budování a rozvoji technologických center, center strategických služeb a vytvářením pracovních míst v oborech vědy a výzkumu.

Příprava strategických zón probíhá vždy ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a zástupci krajské a místní samosprávy.

V České republice je v současné době několik ještě ne zcela obsazených strategických průmyslových zón: (Názvy rozklikávací, ke každé zóně samostatná stránka textu, tabulek apod.) 

1. Kolín – Ovčáry

2. Ostrava – Mošnov

3. Most – Joseph

4. Žatec – Triangle

5. Holešov

strategické průmyslové zóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní projekty Strategických průmyslových zón

 

Průmyslová zóna Nošovice

Největším projektem, který byl vázán na zájem strategického investora z automobilového průmyslu, byla příprava strategické průmyslové zóny Nošovice. Rozloha této průmyslové zóny je daná vymezeným územním plánem a činí 260 ha. Tato průmyslová zóna byla připravována pro investici automobilky Hyundai. V současné době je průmyslová zóna zcela obsazena. Investory v průmyslové zóně jsou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., C. S. CARGO, a.s., Mobis Automotive Czech, HYSCO CZECH, s.r.o., Dymos Czech Republic, s.r.o.

Nošovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická průmyslová zóna Škoda Plzeň

Klíčovým projektem nejen svou velikostí a zahraničními investicemi, ale i svým propojením s městem, je regenerace 140 let starého areálu bývalého strojírenského podniku Škoda v Plzni o rozloze 190 ha. Úspěch souvisí s otevřením se areálu lidem a ustoupením od těžké výroby. Jedná se o pilotní projekt regenerace starého uzavřeného průmyslového areálu, který je dosud z části využíván. Nachází se v blízkosti centra Plzně a v těsné blízkosti úspěšného Městského industriálního parku Plzeň-Borská pole. Nejen touto výhodnou polohou je areál velice atraktivní pro investice do lehkého zpracovatelského průmyslu. V současné době je v zóně k dispozici cca 15 000m2 v šestnácti výrobních halách.

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pravidla programu

PDF dokument 380,28 kB 10.1.2017

Žádost o registraci projektu - Příloha A

PDF dokument 153,65 kB 10.1.2017

Investiční záměr - Příloha B

PDF dokument 312,33 kB 10.1.2017

Bodové hodnocení - Příloha C

PDF dokument 169,89 kB 10.1.2017

Postup při oceňování nemovitosti - Příloha D

PDF dokument 253,25 kB 10.1.2017

Základní požadavky na Manažera pro komunikaci s investory - Příloha E

PDF dokument 201,82 kB 10.1.2017

Informace o podnikatelském záměru strategického investora - Příloha F

PDF dokument 206,92 kB 10.1.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR