Databáze nemovitostí

CzechInvest spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí svého druhu v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům.

Databáze obsahuje:

 • Průmyslové zóny (více než 350)
 • Průmyslové areály a parky (více než 250)
 • Kancelářské prostory (více než 150)
 • Vědeckotechnologické parky (více než 20)

Průmyslové zóny:

 • Plocha od 0,5 ha do 360 ha
 • 1 000 000 m2 metrů výrobních ploch
 • Transparentní vlastnická struktura
 • Podporované průmyslové zóny
 • Zasíťované pozemky

Strategické průmyslové zóny

 • Triangle Žatec (360 ha)
 • Holešov (320 ha)
 • Kolín Ovčáry (250 ha)
 • Mošnov (200 ha)
 • Most Joseph (190 ha)

Zájemci o registraci nemovitosti do databáze mohou požádat o zaslání elektronického registračního formuláře prostřednictvím nemovitosti@czechinvest.org.

Kritéria pro vložení nemovitosti do databáze

 • Pozemky o velikosti nejméně 1 ha
 • Haly o velikosti nejméně 500 m2 výrobní plochy
 • Průmyslové haly s dobrým technickým stavem
 • Transparentní vlastnická struktura
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Schválená územně plánovací dokumentace

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Všechny služby poskytované agenturou CzechInvest jsou bezplatné.

 

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR