V rámci I. Výzvy GG EDUCA bylo podáno 347 projektových žádostí. Ve fázi formálního hodnocení, resp. hodnocení přijatelnosti bylo vyřazeno 96 žádostí, externími hodnotiteli prošlo 158 žádostí. Z těchto žádostí členové Výběrové komise v průběhu 9 zasedání doporučili k financování 105 projektů v objemu téměř 293 mil. Kč.

Aktuální výzvu naleznete zde.

Upozornění pro příjemce 1. a 2. výzvy GG EDUCA na formu a způsob předkládání Žádosti o podstatnou změnu v projektu

Přehled podstatných změn a všech dokumentů nutných k vyřízení žádosti naleznete v přiloženém souboru.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ

PDF dokument 490,14 kB 2.6.2009

Doporučený postup pro žadatele při odesílání žádosti na CI

PDF dokument 85,99 kB 2.6.2009

Příloha k výzvě č. 39 - Aktitity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců

PDF dokument 305,63 kB 2.6.2009

Potvrzení o převzetí žádosti

PDF dokument 88,55 kB 2.6.2009

Výsledky výzvy č. 39

ZIP archiv 2,11 MB 27.8.2010

Přepracovaný rozpočet projektu

MS Excel dokument 295,5 kB 27.8.2010

Žádost o podstatnou změnu v projektu

RTF dokument 2,7 MB 27.8.2010

Podstatné změny projektu

PDF dokument 155,65 kB 2.3.2011

Kontaktní osoby k projektům výzvy č. 39

PDF dokument 70,17 kB 5.1.2012

Adresná komunikace GG EDUCA

PDF dokument 166,33 kB 29.6.2011

Výklad k metodice zadávání zakázek D9

PDF dokument 219,1 kB 20.7.2011

Monitorovací zpráva – pokyny k vyplnění a kontrole monitorovací zprávy a žádosti o platbu

PDF dokument 360,52 kB 20.7.2011

Informace o omezení počtu oprav monitorovacích zpráv u GG EDUCA

PDF dokument 281,49 kB 9.8.2011

Postup zadávání zakázek

PDF dokument 558,06 kB 11.1.2012

Nejčastější chyby v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu

PDF dokument 470,7 kB 24.1.2012

Informace o dopadech protikorupční novely ZVZ

PDF dokument 64,91 kB 2.4.2012

Informace k předkládání ZMZ

PDF dokument 57,52 kB 3.8.2012