Aktivně vyhledávat nové investice do některého z devíti klíčových sektorů a rozvíjet jejich podnikání v České republice - to je cílem agentury CzechInvest. Výčet prioritních sektorů vznikl na základě podrobné analýzy české ekonomiky a jejích výhledů do budoucna. Zahrnuje oblasti od biotechnologií, přes sdílené služby až po letecký průmysl. A to jak výrobu, tak především výzkum a vývoj nebo služby.

  • automobilový průmysl
  • letecký a kosmický průmysl
  • strojírenství
  • Life Sciences
  • IT, vývoj softwaru
  • sdílené služby
  • nanotechnologie
  • čisté technologie
  • elektrotechnika a elektronika
  • zelená mobilita

Tyto sektory staví zejména na průmyslové tradici, kvalitních technických vysokých školách či výborných jazykových znalostech české populace. O trendech a specifikách těchto sektorů v České republice jsou specialisté z CzechInvestu schopni poskytnout investorům aktuální informace. Rozhodne-li se investor pro některý z prioritních sektorů, poskytne mu CzechInvest podporu v průběhu realizace investice i po jejím dokončení.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na fdi@czechinvest.org.