IT technologie a vývoj softwaru

Informační technologie jsou v současné době považovány za rozhodující faktor ovlivňující ekonomický a společenský vývoj. Z velké části je to pro jejich schopnost řešit problémy od ekonomických center vzdálených a opomíjených míst a regionů. Pro dynamiku svého vývoje, svůj rozsah a dosah jsou informační technologie pro současnou společnost nepostradatelné.

Česká republika se stala jednou z nejžádanějších lokalit pro outsorcing a offshoring služeb v oblasti informačních technologií. Tento vývoj podporují skvělá tradice České republiky v technických oborech, množství talentovaných lidí i přijatelné náklady a potvrzuje jej rozsáhlý příliv projektů s vysokou přidanou hodnotou předních světových IT firem.

 


Kontakt:

Pro více informací nás prosím kontaktujte na ict@czechinvest.org nebo navštivte anglickou verzi stránky zde.