Podpora dodavatelů

Jedním z přínosů přímých zahraničních investic jsou nové kontrakty pro české společnosti, které se stanou dodavateli příchozích nadnárodních společností. Agentura CzechInvest slouží jako pojítko mezi zahraničními investory a tuzemskými dodavateli, čímž vytváří nové příležitosti pro rozvoj českých společností. Spolupráce mezi tuzemskými a zahraničními partnery přispívá ke koncentraci kompletních výrobních řetězců do České republiky.

Cílem agentury CzechInvest je motivovat zahraniční investory k využití rozmanité české dodavatelské sítě a k následnému výběru právě české firmy pro dodávky komponentů. Agentura CzechInvest nabízí stávajícím i potenciálním investorům následující služby:

  • vyhledání dodavatele podle požadavků investora,
  • příprava tzv. „Market screenů“ (přehled českého dodavatelského trhu) - porovnání jednotlivých dodavatelů podle počtu zaměstnanců a výše obratu,
  • organizace „B2B events“ (setkání dodavatelů s nadnárodními společnostmi),
  • vyhledání partnerů pro společné podniky (Projekt CzechLink).

Pro rychlou a jednoduchou orientaci v dodavatelských sítích vytvořil CzechInvest specializovanou sektorovou databázi dodavatelů, která je volně přístupná na webových stránkách CzechInvestu. Databáze je členěna dle sektorů (letecký, automobilový, elektrotechnický a elektronický, ICT, strojírenský, energetický, plastikářský, kovozpracující, sektor materiálů & obalů a sektor zdravotnické techniky). Pro české firmy se zde otevírá možnost využít specializované sektorové databáze jako marketingový nástroj, protože zařazení se do databáze znamená výrazné zviditelnění a vytváří prostor pro navázání obchodních vztahů nejen se zahraničními investory přicházejícími do České republiky, ale také se zahraničními firmami, které na českém trhu nepůsobí.

Od roku 2001 v návaznosti na aktivity CzechInvestu uzavřely tuzemské společnosti dlouhodobé kontrakty v celkové výši převyšující 100 milionu dolarů.

Máte-li zájem o prezentaci vaší společnosti v sektorových databázích agentury CzechInvest nebo chcete-li aktualizovat váš záznam v těchto databázích, můžete se zaregistrovat prostřednictvím těchto stránek. Pro více informací nás prosím kontaktujte na suppliers@czechinvest.org.