Setkání dodavatelů s nadnárodními firmami

Dodavatelské dny pro společnost Telefónica

Agentura CzechInvest pořádá setkání nadnárodních výrobních firem s potenciálními dodavateli z České republiky. Možnost uspořádat takové setkání je nabízena všem investorům působícím ve zpracovatelském průmyslu, a také těm, kteří se o Českou republiku teprve zajímají. CzechInvest nabízí okamžité srovnání dodavatelů, protože poptávka je zde přímo konfrontována s řadou nabídek. V praxi pak představitelé nadnárodních společností vysvětlují požadavky na dodavatele včetně technických parametrů poptávaných komponentů a dodavatelé mají možnost nabídnout své výrobky a služby. Dodavatelé jsou na setkání zváni na základě požadavků nadnárodní firmy (investora). V organizování dodavatelských dnů jsme velmi flexibilní – máme zkušenosti jak s akcemi pro patnáct nadnárodních firem a dvě stě dodavatelů (jako například akce organizovaná pro japonskou agenturu na podporu podnikání a investic JETRO), tak se setkáními jedné zahraniční společnosti s několika dodavateli. Během našeho působení jsme uspořádali dodavatelské fóra pro následující firmy: Electrolux, Karmann, Delphi, Kone, Telefonica, Valeo Copressors, Edwards atd. Pro ilustraci v jednom roce jsme realizovali dodavatelské fórum pro německý Automotive Lighting, americký Ingersoll-Rand a trojice japonských společností Daikin, Daido a Toyoda Gosei, na kterém si domácí dodavatelé rozdělili zakázky odhadem za 150 milionů korun.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na suppliers@czechinvest.org.