Finanční podpora investic

Česká republika nabízí v rámci finanční podpory investic zahraničním i českým investorům několik programů podpory. Tyto programy jsou zaměřené na různé oblasti podnikání a jsou financované jednak ze strukturálních fondů Evropské unie – Operační programy Podnikání a Inovace a Lidské zdroje a zaměstnanost, tak ze státního rozpočtu České republiky – Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl. Podmínky a specifika jednotlivých programů naleznete zde.