AfterCare – podpora společnostem podnikajícím v ČR

Spokojenost českých i zahraničních investorů s podnikatelským prostředím se prostřednictvím expanzí výrob s vysokou přidanou hodnotou a zakládání technologických, R&D či BSS center přímo promítá do růstu české ekonomiky a zvyšování její konkurenceschopnosti. S uskutečněním investice proto podpora CzechInvestu nekončí.

Práce oddělení AfterCare zahrnuje širokou škálu činností. Nejčastější formy podpory podnikání investorů naleznete níže; snažíme se ovšem přizpůsobit naši podporu individuálním potřebám konkrétního investora. Veškeré naše služby jsou samozřejmě zdarma.

Můžeme Vám nabídnout:

 • Poradenství v oblasti veřejné podpory (investiční pobídky) a evropských strukturálních fondů
 • Poradenství při investici do vědecko-výzkumných aktivit
 • Výběr vhodné lokality a nemovitosti (včetně kancelářských prostor) z naší databáze podnikatelských nemovitostí a brownfieldů
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s místními i krajskými samosprávami a se státní správou
 • Asistenci při stavebním povolovacím procesu
 • Nalezení optimálních dodavatelů v daném regionu
 • Rozvoj spolupráce investorů se středními, vyššími odbornými a vysokými školami
 • Organizaci odborných seminářů (zejm. HR Point), pracovních snídaní s vrcholnými představiteli státní správy, diskusních kulatých stolů a společenských akcí
 • Podpora při náborech zaměstnanců včetně vízové problematiky
 • Rozsáhlý informační servis
 • Předkládání návrhů investorů na změny české legislativy Vládě ČR a kultivace českého podnikatelského prostředí

Kontakty na oddělení AfterCare:

Telefon: +420 296 342 483, afc@czechinvest.org

Ivan Dzido, Head of AfterCare Section, ivan.dzido@czechinvest.org

Roman Ruffer, Project manager for manufacturing projects – roman.ruffer@czechinvest.org

Lucie Říhová, Project manager for manufacturing projects - lucie.rihova@czechinvest.org

Klára Černá, Project manager for IT and shared services and for visa affairs – klara.cerna@czechinvest.org

Petr Honka, Specialist – Residence Permits – petr.honka@czechinvest.org                 

Markéta Lifková, Project manager for visa affairs – marketa.lifkova@czechinvest.org

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Služby_AfterCareCZ

PDF dokument 2,98 MB 22.5.2017