Otázky a odpovědi

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy.

 

Otázky a odpovědi

 
 • Jaké služby oddělení AfterCare nabízí?

  Posláním oddělení AfterCare je aktivní podpora domácích a zahraničních společností působících na českém trhu. Snažíme se pomoci s jakoukoli překážkou, které jste nuceni čelit při Vašem podnikání. Nabízíme komplexní služby a maximální podporu pro vaši  potenciální expanzi či další projekty v oblasti vývoje, inovací, školení zaměstnanců, zaměstnávání cizinců a zajištění víz pro vaše statutární zástupce či zřízení center sdílených služeb. K tomu je možno mimo jiné využít jak prostředky z evropských fondů tak i z Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Pro koho jsou služby oddělení AfterCare určeny?

  Tyto služby jsou určeny pro domácí a zahraniční společnosti působících na českém trhu.

  Podporujeme:

  • Výrobní firmy z klíčových sektorů
  • Technologická centra
  • Centra sdílených služeb
  • Centra pro vývoj software
  • Datová centra
  • High-tech opravárenská centra
  • Centra zákaznické podpory
 • Proč re/investovat v ČR?

  • dobrá poloha
  • kvalitní český vzdělávací systém
  • kvalifikovaná pracovní síla
  • dobré zázemí vědecko-výzkumných aktivit
  • kvalitní infrastruktura
  • nízká kriminalita
  • stabilní ekonomické prostředí
 • Jaké formy finanční podpory jsou momentálně k dispozici?

  Investiční pobídky:

  Pro získání pobídek je třeba splnit základní podmínku:

  Centrum pro vývoj software a datové centrum

  Vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst

  Centrum sdílených služeb a  high-tech opravárenské centrum

  Vytvoření minimálně 70 nových pracovních míst

  Centrum zákaznické podpory

  Vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst

  Zpracovatelský průmysl

  Investice do majetku minimálně 50 mil. - 100 mil. Kč, dle regionu, z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření alespoň 20 nových pracovních míst

  Technologická centra

  Minimální výše investice 10 mil. Kč, z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření alespoň 20 nových pracovních míst

  Investiční pobídky mohou využít také expandující firmy, pokud splní výše uvedené požadavky. Bližší informace naleznete na našem webu v sekci investiční pobídky.

  Evropské strukturální fondy:

  Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro období 2014-2020 podpořit projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Záměrem programu je podpořit společnosti, které usilují například o zvýšení inovační výkonnosti svého podniku v oblasti výzkumu a vývoje.

  Oddělení AfterCare Vám může poskytnout konzultaci jednotlivých dotačních programů.

  Výčet aktuálních výzev najdete na:

  http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/

   

 • Jaká finanční podpora je určena pro výzkum a vývoj?

   

  OP PIK

  V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se nabízí především programy Potenciál, Inovace a Aplikace. Výčet aktuálních výzev najdete zde.

  TAČR

  Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. Aktuální harmonogram výzev naleznete zde.

  TRIO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO. Bližší informace naleznete zde.

  OP VVV

  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo 19.1. 2017 výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, jejímž cílem je podpora zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

 • Jaký je postup v zaměstnávání cizinců?

  Postup při udělování dlouhodobého víza:

  • žádost podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR spolu se všemi požadovanými náležitostmi
  • o žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR
  • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadě ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení
  • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je 90 – 120 dnů ode dne podání; platnost tohoto víza je na 6 měsíců

  Více informací o vízech naleznete v naší sekci vízová problematika.

 • Existuje možnost spolupráce s vysokými/středními školami?

  Ano, samozřejmě. Pokud máte zájem o zprostředkování spolupráce s nějakou konkrétní školou/universitou, obraťte se na naše oddělení na afc@czechinvest.org.  

 • Je možné, aby mi oddělení AfterCare pomohlo s optimalizací dodavatelského portfolia?

  Ano, samozřejmě. S optimalizací dodavatelů Vám může pomoci naše sourcingové oddělení, které disponuje sektorovými databázemi, jež slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice.

  Více naleznete zde.

 • Schází nám potřebný kapitál pro další rozvoj/Mám zájem o prodej společnosti. Existuje nějaký podpůrný program/projekt?

  Ano, jedná se o projekt CzechLink. Tento projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství.

  Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.

 • Pořádá CzechInvest nějaké aktivity/semináře?

  Ano, CzechInvest pořádá řadu seminářů, kterých se účastní především finanční a personální manažeři.

  HR Point

  V každém regionu ČR pravidelně pořádáme HR Point, který propojuje personalisty významných firem s odborníky v oboru HR a personálními agenturami. Těšit se můžete na zajímavé workshopy, diskuze k aktuálním problémům a inspirativní podněty v oblasti HR. Pro více informací navštivte web HR Point.

  Další akce

  Informace o dalších plánovaných seminářích naleznete zde.

  Pro více informací o plánovaných akcích můžete kontaktovat buď oddělení AfterCare nebo zástupce regionální kanceláře ve vašem kraji.

 • Může mě CzechInvest/oddělení AfterCare podpořit při rozhodování o expanzi?

  Pokud si vaše mateřská společnost vyžádá potřebné statistické informace o České republice, pracovním trhu, jazykové vybavenosti obyvatelstva, finanční podpoře atd., můžete nás kontaktovat na afc@czechinvest.org a my vám vše potřebné zašleme. Také můžeme zprostředkovat schůzky či referenční návštěvy.

 • Poskytuje agentura CzechInvest poradenství v oblasti exportu?

  CzechInvest se bohužel touto oblastí nezabývá, nicméně můžete kontaktovat naši sesterskou agenturu CzechTrade, která poskytuje exportérům široké portfolio poradenských, informačních, asistenčních a vzdělávacích služeb. Cílem agentury CzechTrade je přispět k úspěchu českých firem na zahraničních trzích.

 • Jaký je postup pro žadatele při žádání o dotaci z programu OP PIK?

  Žádost o dotační podporu programů OP PIK se podává prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Aplikace je dostupná na tomto webu.

  Jednotlivé kroky pro žádání o dotaci naleznete zde

 • Je možné, aby mi oddělení AfterCare pomohlo získat informace, které se týkají práva, zaměstnávání atd.?

  Ano, samozřejmě. CzechInvest je členem organizace AFI - Sdružení pro zahraniční investice. AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých společností, které podporují vstup zahraničních investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionálních služeb zahraničním investorům přicházejícím na český trh.

  Se svými dotazy nás můžete kontaktovat na afc@czechinvest.org a my Vám dané informace zjistíme/případně Vám dohodneme konzultaci, přičemž ta první je vždy zdarma.

 • Máme nový investiční/technologický produkt, a chtěli bychom uspět na jiném trhu. Může nám agentura CzechInvest pomoci?

  Pokud hledáte nové možnosti pro své podnikání, kapitál či strategického partnera a máte inovativní produkt, který má šanci uspět na globálním trhu, pak je pro Vás určen projekt CzechAccelerator.

   

 • Hledám vhodnou nemovitost pro svůj projekt; může mi oddělení AfterCare pomoci?

  Ano, zajisté. CzechInvest aktivně spolupracuje s místní samosprávou a s developery při zprostředkování nákupu či pronájmu podnikatelských nemovitostí (včetně kancelářských prostor) zahraničním i českým investorům v oblasti průmyslu a strategických služeb. Spravuje také největší nemovitostní databázi v ČR. Můžeme Vám tedy pomoci s tvorbou nabídek nemovitostí, vyhledáním vhodných prostor, poskytnutím poradenství, návštěvou nemovitostí či monitoringem trhu s podnikatelskými nemovitostmi.

  Se svými požadavky nás můžete kontaktovat na afc@czechinvest.org a my Vám dané nabídky zašleme.