Vízová podpora

Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území ČR se dále řídí právními předpisy EU/ES. Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v ČR platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je ČR součástí schengenského prostoru.

Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných ministerstev http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx a http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/

Vízová podpora oddělní AfterCare

 • Obecná konzultace vízového procesu ČR, zaslání užitečných odkazů, odkázání na příslušné orgány či procesy
 • Doporučení specializovaných agentur, které se vízovou problematikou dennodenně zabývají (= členové AFI)
 • Obecná konzultace urychlovacích vízových projektů (Welcome Package, Projekt Ukrajina, Fast Track, Režim Ukrajina)
 • Administrace Projektu Welcome Package
 • Administrace Režimu Ukrajina
 • Doporučení do Projektu Fast Track
 • Doporučení do Projektu Ukrajina
 • Příprava podpůrných dopisů, zvacích dopisů, potřebných doporučení pro top management a statutární zástupce firem
 • Zorganizování přednostních termínů pro statutární zástupce společností + pro jejich rodinné příslušníky
 • Řešení dlouhodobých pobytů pro top management a statutární zástupce firem
 • Komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu
 • Zajištění registrace cizinců po příjezdu do ČR na Cizinecké policii

  Pozn.: Agentura CzechInvest není schopna zajistit komplexní vízový servis všem firmám v plném rozsahu. Nadstandardní služby poskytujeme investorům pouze ve výjimečných případech (pro prezidenty, statutární zástupce a top management firem).