Společné podniky - Joint Ventures

V rámci dodavatelských aktivit nabízí CzechInvest také podporu při vyhledávání partnerů pro založení společných podniků - joint ventures. Každá firma, která se registruje v databázi dodavatelů ve zpracovatelském průmyslu, se vyjadřuje, zda má zájem o založení společného podniku. Díky této informaci lze potom vytipovat vhodného partnera pro společný podnik, zprostředkovat jednání s tímto potenciálním partnerem a návštěvu jeho výrobních prostor.

Založení společného podniku s sebou nese řadu výhod. Investor stejně jako lokální partner získávají přístup na nové trhy, a to mnohem rychleji než v případě výstavby nové pobočky či závodu, současně za podstatně nižších nákladů. Dochází k vzájemnému využívání distribučních kanálů a marketingu. Na druhou stranu oba partneři sdílejí případná rizika či vysoké náklady na výzkum a vývoj. Navíc jde o velmi flexibilní formu spolupráce od posílení dlouhodobého partnerství po krátkodobou spolupráci na jednotlivých projektech.

Dle dosavadních zkušeností hledají čeští malí a střední dodavatelé větší partnery s cílem získat zejména přístup k silné distribuční síti, odborným znalostem a finančním prostředkům. Naopak investoři od lokálních partnerů očekávají flexibilitu, inovativní přístup a znalost místního prostředí a jeho specifika.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na suppliers@czechinvest.org.