Zelená mobilita

Zelená mobilita patří v ČR i celosvětově mezi velice atraktivní a rychle se rozvíjející obory. Ať již se jedná o elektromobilitu, hybridy, CNG, LPG, biopaliva či vodíkové palivové články, růst zažívají výrobci motorových vozidel i poskytovatelé dobíjecí infrastruktury či alternativních paliv. CzechInvest přispívá k rozvoji tohoto odvětví v ČR poskytováním finanční podpory v rámci dostupných programů, informační podporou a prostřednictvím mezi státní a soukromou sférou.


Partnerství se skupinou ČEZ

CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, uzavřela v roce 2012 memorandum o spolupráci se skupinou ČEZ. Ta je kromě vedoucí pozice v oblasti energetiky také průkopníkem ve využívání chytrých sítí Smart Grids a elektromobility v běžném životě české veřejnosti. Inovativní přístupy k využití energie jsou zastřešeny projektem FUTUR/E/MOTION. Strategií ČEZ je odpovědný a důvěryhodný přístup ke společnosti a lokalitám, ve kterých působí. Pozornost je věnována investicím do rozvoje technického vzdělávání, nebo využití obnovitelných zdrojů energie. I díky tomu patří ČEZ mezi lídry v energetice střední a jihovýchodní Evropy.


Věda a výzkum v zelené mobilitě

Zelená mobilita představuje odvětví, které je založené hned na několika technologiích. A právě díky své pokročilé úrovni vědy a výzkumu v automobilovém průmyslu, elektrotechnice a chemickém průmyslu nabízí Česká republika výzkumná a vývojová řešení i v rámci zelené mobility.

Mezi univerzitní pracoviště, která se zabývají zelenou mobilitou, například patří:

  • Centrum vozidel udržitelné mobility, ČVUT v Praze – výzkum a vývoj výkonu spalovacích motorů (včetně alternativních paliv), testováním elektrických a hybridních pohonných soustav, analýzou a optimalizací emisí, vývoj a testování převodových soustav, testování vozidel, vývoj elektroniky a mechatroniky pro vozidla a simulace
  • Katedra elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze – elektrické pohony
  • Katedra vozidel a motorů, Technická univerzita Liberec – alternativní paliva (LPG, CNG, biopaliva a palivové články), spalovací motory, CAD design, redukce hluku a emisí, testování vozidel
  • NETME Centrum, VUT v Brně – vlastnosti paliv a odpadů, redukce emisí, energetické zpracování biomasy
  • Ústav automobilního a dopravního inženýrství, VUT v Brně – alternativní pohony, redukce hluku a emisí, spalovací motory, rapid prototyping a simulace
  • Projekt Škoda SuperbEL, VUT Brno – společný projekt přestavby vozu Škoda Superb na elektromobil (VUT v Brně a společnost EVC Group)
  • Výzkumné energetické centrum, VŠB-TUO – výzkum a vývoj v oblasti energie, životní prostředí a efektivita, kontrola emisí

 


Kontakt:

V případě Vašeho zájmu o další informace, neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese automotive@czechinvest.org nebo navštivte anglickou verzi stránky zde.


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Newsletter Zelená mobilita – 1Q 2013

PDF dokument 299,87 kB 24.5.2013

Newsletter Zelená mobilita – 2Q 2013

PDF dokument 286,02 kB 23.7.2013