Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů

Pro snazší práci žadatelů, předcházení nejasností připravilo MPO sadu doporučených vzorových dokumentů pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

Žadatelé/příjemci dotací mohou použít své vlastní vzorové dokumenty, tím se však nezbavují odpovědnosti za to, že veškeré dokumenty, které jsou povinni zpracovat a archivovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů, budou obsahovat všechny potřebné údaje pro účely kontrol a auditů.

Upozornění pro žadatele – Procesní chyba při uveřejnění údajů ve Věstníku veřejných zakázek

Dokument Kdo dokument používá Kdy se používá
Inzerát - oznámení o vyhlášení výběrového řízení Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Zadávací dokumentace Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Nabídky Uchazeč Uchazeč předkládá nabídky ve stanovené lhůtě zadavateli, která činí dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky 30/40/60 dní.
Evidenční arch podaných nabídek Zadavatel Při převzetí nabídek. Dokument eviduje převzetí nabídky od uchazeče zadavatelem.
Jmenování členů hodnotitelské komise (HK) Zadavatel Zadavatel je povinen ustanovit hodnotící komisi před hodnocením jednotlivých nabídek. Počet členů HK je 3 až 5 osob dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti členů HK Zadavatel Každý člen HK je povinen podepsat prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti ( = nepodjatosti).
Zpráva z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek Zadavatel O posouzení a hodnocení nabídek pořídí HK písemnou zprávu.
Tabulka hodnocení Zadavatel Názorným výstupem hodnocení je tabulka hodnocení.
Oznámení výsledku výběrového řízení: vítězné nabídce, nevybraným nabídkám Zadavatel O výsledku výběrového řízení musí být bez zbytečného odkladu informování všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti na zadávacím řízení.

Dokumenty jsou uvedeny v přílohách ke stažení vždy ve formátu MS Word a PDF.

Nejčastější dotazy k výběru dodavatelů naleznete v sekci Otázky a odpovědi.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele – aktuální verze

PDF dokument 987,78 kB 6.3.2015

Procesní chyba při uveřejnění údajů ve Věstníku veřejných zakázek

PDF dokument 42,12 kB 18.6.2012

Příloha č. 1 – Postup dle Pravidel pro VD nebo dle Zákona o VZ

platnost od 24. 2. 2014

PDF dokument 156,26 kB 24.2.2014

Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení výběrového řízení (word)

MS Word dokument 221,5 kB 10.11.2014

Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení výběrového řízení (pdf)

PDF dokument 214,01 kB 10.11.2014

Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace (word)

MS Word dokument 291,5 kB 6.9.2012

Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace (pdf)

PDF dokument 126,74 kB 6.9.2012

Příloha č. 4 – Nabídka (word)

MS Word dokument 227 kB 7.3.2012

Příloha č. 4 – Nabídka (pdf)

PDF dokument 101,14 kB 7.3.2012

Příloha č. 5 – Evidenční arch nabídek (word)

MS Word dokument 223 kB 7.3.2012

Příloha č. 5 – Evidenční arch nabídek (pdf)

PDF dokument 91,17 kB 7.3.2012

Příloha č. 6 – Jmenování členů hodnotící komise (word)

MS Word dokument 215,5 kB 7.3.2012

Příloha č. 6 – Jmenování členů hodnotící komise (pdf)

PDF dokument 90,55 kB 7.3.2012

Příloha č. 7 – Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů hodnotící komise (word)

MS Word dokument 219,5 kB 7.2.2013

Příloha č. 7 – Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů hodnotící komise (pdf)

PDF dokument 94,26 kB 7.2.2013

Příloha č. 8 – Tabulka hodnocení (word)

MS Word dokument 228,5 kB 7.3.2012

Příloha č. 8 – Tabulka hodnocení (pdf)

PDF dokument 145,66 kB 7.3.2012

Příloha č. 9 – Zpráva z výběrového řízení (word)

MS Word dokument 210,62 kB 7.3.2015

Příloha č. 9 – Zpráva z výběrového řízení (pdf)

PDF dokument 266,8 kB 7.3.2015

Příloha č. 10 – Oznámení výsledku výběrového řízení – vítězné nabídce (word)

MS Word dokument 219,5 kB 7.3.2012

Příloha č. 10 – Oznámení výsledku výběrového řízení – vítězné nabídce (pdf)

PDF dokument 93,24 kB 7.3.2012

Příloha č. 11 – Oznámení výsledku výběrového řízení – nevybrané nabídce (word)

MS Word dokument 219,5 kB 7.3.2012

Příloha č. 11 – Oznámení výsledku výběrového řízení – nevybrané nabídce (pdf)

PDF dokument 91,31 kB 7.3.2012

Zveřejňování výběrového řízení podle Pravidel pro výběr dodavatele

PDF dokument 43,5 kB 17.12.2012

Zpráva o veřejné zakázce – doporučený formulář

MS Word dokument 256,5 kB 27.11.2012

Zpráva o veřejné zakázce – doporučený formulář

PDF dokument 120,69 kB 27.11.2012