Archiv

V této sekci naleznete dokumenty k VŘ, které již nejsou aktuálně platné.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele – neaktuální verze

PDF dokument 425,22 kB 18.5.2012

Pravidla pro výběr dodavatelů

Pravidla pro výběr dodavatelů – č. j. 10596/11/08100 stanovují postup příjemce dotace při aplikaci § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) a výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem (platnost od 1. 4. 2011).

PDF dokument 202,6 kB 7.3.2012

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele - aktualizace - srpen 2013

PDF dokument 440,24 kB 18.3.2011

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele – neaktuální verze – únor 2013

PDF dokument 417,45 kB 3.4.2013

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele – neaktuální verze – květen 2013

PDF dokument 426,5 kB 13.5.2013