Projekt Ukrajina

Zařazení do Projektu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Žadatel tedy nemusí žádat o termín pohovoru na ZÚ prostřednictvím systému Visapoint, ale je osloven ze strany ZÚ, pokud jeho budoucí zaměstnavatel je zařazen do projektu.

Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

O zařazení do Projektu Ukrajina může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanové podmínky. Dále zaměstnavatel musí doložit, že kvalifikovaný specialista bude po dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnání CZ-ISCO nebo mzdu/plat v minimální výši odpovídající alespoň minimální výši stanované pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty a že s ním uzavře pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň 1 roku. Kvóta Projektu Ukrajina je pět set uchazečů ročně.

Zařazení do Projektu Ukrajina včetně administrace žádosti provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura CzechInvest vydává doporučení pro společnosti, které chtějí být zařazené do Projektu Ukrajina. Toto doporučení je další podmínkou pro zařazení. Doporučení dále vydávají Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Toto doporučení je platné na 1 rok ode dne vydání.

V příloze je k dispozici plné znění projektu, včetně všech podmínek, které je nezbytné splnit pro zařazení do Projektu Ukrajina včetně formuláře žádosti o vydání doporučení.

O zařazení do Projektu Ukrajina rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. projektukrajina@mpo.cz

V případě zájmu o konzultaci či o zařazení do Projektu Ukrajina nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy: afc@czechinvest.org nebo marketa.lifkova@czechinvest.org

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pilotní projekt Ukrajina

PDF dokument 79,28 kB 30.3.2017

Proces realizace účasti vysoce kvalifikovaného zaměstnance podle projektu

PDF dokument 601,21 kB 30.3.2017

Zadost-o-zarazeni-do-Pilotniho-projektu

MS Word dokument 25,13 kB 30.3.2017

žádost o doporučení_Projekt Ukrajina

MS Word dokument 12,42 kB 30.3.2017