Školicí střediska

Cílem programu Školicí střediska bylo podpořit podnikatele, kteří by rádi vzdělávali své zaměstnance ale nemají vhodné podmínky nebo prostředky k tomu, aby si mohli zřídit (případně rekonstruovat, modernizovat nebo dovybavit) vlastní školicí středisko.

Program také umožňoval získat dotaci na založení či rekonstrukci regionálních (oborových) školicích středisek s širší působností. Podpořeny byly také projekty na pořízení školicích pomůcek a programů, které slouží odbornému vzdělávání zaměstnanců v příslušném školicím zařízení.

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Školicí střediska

PDF dokument 135,78 kB 9.2.2007

OEZ

Případová studie programu Školicí střediska.

PDF dokument 163,14 kB 12.3.2008

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí

PDF dokument 48,06 kB 9.10.2007

Informace pro příjemce dotace

Při předkládání žádosti o platbu, od 23. 6. 2008, není nutné fyzicky dokládat účetní doklady a jiné doklady stejné důkazní hodnoty (faktury, paragony, atp.), kterými je prokazována existence uznatelných nákladů, a to do výše 10 000 Kč včetně DPH za jednotlivý účetní doklad.

PDF dokument 97,83 kB 2.7.2008

Pravidla pro dokládání uznatelných nákladů

PDF dokument 186,7 kB 2.7.2008

Návodka pro dokládání materiálů k žádosti o platbu pro příjemce podpory ze strukturálních fondů programu OPPP

PDF dokument 209,59 kB 2.7.2008