Prosperita

Jednou z příčin pomalého rozvoje české ekonomiky je její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří dostatečně nastavit takové podmínky pro spolupráci výzkumu, vývoje a soukromého sektoru, které jsou z hlediska zavádění nových produktů na trh velice důležité.

Odstranění výše zmíněných problémů bylo stěžejním cílem programu Prosperita.

Předmětem podpory programu byl proces zakládání, činnosti a rozvoje:

  • vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, vytvářející podmínky pro vznik a rozvoj  malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb,
  • center pro transfer technologií napomáhajících přenosu technologií do firem.

Projekty programu Prosperita fungují vždy v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, čímž dochází k zapojování akademiků i studentů do podnikatelské praxe. Z celkového počtu 69 podaných projektů do programu Prosperita (v letech 2004-2006) bylo schváleno a podpořeno 32 projektů. Celková dotace dosáhla výše zhruba 1,6 mld. Kč. Tímto se v programu vyčerpaly všechny přidělené prostředky. V programovacím období 2007-13 na něj navazuje stejnojmenný program Prosperita.

Přidělené dotace podpoří vznik a provoz více jak 31 700 m2 vědeckotechnických parků a 30 000 m2 podnikatelských inkubátorů. Na této ploše bude mít sídlo více než 530 inovativních firem a bude vytvořeno 2 200 nových pracovních míst. U center transferu technologií je plánováno 400 přenosů technologií do firem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Prosperita

PDF dokument 329,63 kB 19.11.2007

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Prosperita

PDF dokument 227,78 kB 12.5.2008

BIC Ostrava

případová studie programu Prosperita

PDF dokument 253,9 kB 8.2.2007

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Předepsané tabulky - Prosperita

MS Excel dokument 157 kB 17.4.2008

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí

PDF dokument 48,06 kB 9.10.2007

Výkaz příjmů pro účely vykazování generovaných projektem příjmů

PDF dokument 117,95 kB 26.5.2008

Metodika uznatelných nákladů, obecná část pro program Prosperita

PDF dokument 211,95 kB 22.5.2008

Závěrečná zpráva projektu "Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP - Prosperita"

PDF dokument 911,81 kB 25.11.2009

Centrální registr podpor malého rozsahu - de minimis

PDF dokument 137,56 kB 27.1.2010