OPPP Marketing

Cílem programu Marketing bylo posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České republice prostřednictvím dotací na marketingový průzkum zahraničních trhů, účast na zahraničních veletrzích a výstavách a s tím související tvorbu propagačních předmětů.

Celkem bylo schváleno 534 projektů v celkové výši 317 mil. Kč. Celková částka se postupem času pravděpodobně mírně sníží, a to zejména vlivem úspor při realizaci vlastních projektů. Přesná částka bude známa až po zpracování všech žádostí o platbu.

Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání je stanoven na 30. září 2008. Žádosti o platbu předložené po tomto datu nebudou přijaty!

Program na podporu podnikání Marketing zůstává zachován i v dalším programovém období 2007-2013 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

Informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání.

ZIP archiv 496,98 kB 2.7.2008

Vzor žádosti o platbu

Vzorově vyplněná žádost o platbu.

PDF dokument 193,16 kB 17.4.2008

Konečný termín pro žádost o platbu

PDF dokument 48,06 kB 17.4.2008

Metodika uznatelných nákladů

Metodika uznatelných nákladů - zvláštní část pro program Marketing.

PDF dokument 116 kB 17.4.2008

Metodika uznatelných nákladů - obecná část

PDF dokument 211,95 kB 13.5.2008

Informace pro příjemce dotace OPPP

PDF dokument 97,83 kB 2.7.2008

Pravidla pro odkládání uznatelných nákladů

PDF dokument 186,7 kB 2.7.2008

Návodka pro dokládání materiálu k žádosti o platbu

PDF dokument 209,59 kB 2.7.2008