Klastry

Program Klastry byl zaměřen na rozvoj komunikace a spolupráce mezi firmami, univerzitami, vědecko-výzkumnými a dalšími institucemi. Podporoval vznik a rozvoj odvětvových kooperačních seskupení – klastrů, a byl rozdělen do dvou fází. V první fázi byla podpora poskytována na vyhledávání vhodných firem pro účast v klastru, fáze druhá spočívala v samotném vzniku a dalším rozvoji klastru.

Pro uskutečnění vyhledávací fáze je nutné, aby o zpracování mapovací studie projevilo zájem minimálně 10 firem a instituce terciárního vzdělávání. Pro založení klastru je stanovena podmínka minimálně 15 samostatných členských organizací, přičemž nezbytnou součástí klastru musí být opět instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumný ústav. Aktivity klastru by měly být primárně orientovány na tvorbu inovací a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí do programu Klastry byl již uzavřen. V programovacím období 2007–13 na něj navazuje obdobný program Spolupráce.

Pro program Klastry je konečný termín pro příjem Žádostí o platbu stanoven na 31. července 2008. (viz přiložený soubor Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí)

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy klastry@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

leták Klastry

informační leták o programu Klastry

PDF dokument 2,7 MB 1.2.2007

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Klastry

PDF dokument 240,34 kB 5.5.2008

Omnipack

případová studie programu Klastry

PDF dokument 268,09 kB 4.1.2017

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Klastry, metodika etapizace projektu

PDF dokument 65,06 kB 23.3.2007

Klastry, metodika pro výběr dodavatelů

PDF dokument 155,97 kB 23.3.2007

Klastry, výstupní studie

MS Word dokument 48,5 kB 23.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Předepsané tabulky - Klastry, zakládání a rozvoj

MS Excel dokument 174,5 kB 17.4.2008

Předepsané tabulky - Klastry, Vyhledávání

MS Excel dokument 170,5 kB 17.4.2008

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí

PDF dokument 48,06 kB 9.10.2007

Osnova studie proveditelnosti - Klastry

PDF dokument 247,63 kB 6.2.2008