Oznamujeme vyhlášení II. výzvy GG EDUCA, která bude evidována jako výzva číslo 60.

Příjem žádostí o finanční podporu bude zahájen dne 3. 5. 2010.

Žádosti o finanční podporu v režimu veřejné podpory dle dočasného rámce lze zasílat do 31. 8. 2010 do 12 hodin.

Žádosti o finanční podporu v režimu podpory de minimis a veřejné podpory podle blokové výjimky lze zasílat do 31. 10. 2011 do 12 hodin.

Uzavření II. výzvy Globálného grantu EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že vzhledem k vyčerpání alokace na II. výzvu Globálního grantu EDUCA (č. 60) nebude tato výzva již otevřena. Další výzva je plánována na přelom roku 2011/2012.

Upozornění pro příjemce 1. a 2. výzvy GG EDUCA na formu a způsob předkládání Žádosti o podstatnou změnu v projektu

Přehled podstatných změn a všech dokumentů nutných k vyřízení žádosti naleznete v přiloženém souboru.

Adresa pro doručení žádostí:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

oddělení EDUCA

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

Žádost bude žadatel vyplňovat online v aplikaci BENEFIT, která je dostupná na stránkách www.eu-zadost.cz  nebo www.eu-zadost.eu.

Při tvorbě žádosti se bude žadatel řídit pokyny uvedenými v příručkách Desatera OP LZZ.

Žádosti budou vyhodnocovány průběžně.

Více informací:

NOVINKY OPROTI PŘEDCHOZÍ VÝZVĚ:

  • navýšení celkové částky na výzvu na 750 milionů Kč
  • prodloužení výzvy na 18 měsíců
  • ve výzvě je umožněno po určitou dobu (do 31. 8. 2010) žádat podporu ve formě veřejné podpory dle dočasného rámce

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva k předkládání grantových projektů - č. 60

PDF dokument 212,31 kB 15.4.2010

Potvrzení o převzetí žádosti

PDF dokument 87,78 kB 16.4.2010

Aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání

PDF dokument 88,68 kB 15.4.2010

CZ- Nace EDUCA

PDF dokument 82,78 kB 20.4.2010

Pokyny pro žadatele - 2. výzva GG EDUCA

PDF dokument 196,38 kB 3.5.2010

EDUCA - Complete Call II

PDF dokument 282,03 kB 4.6.2010

Přepracovaný rozpočet projektu

MS Excel dokument 295,5 kB 27.8.2010

Žádost o podstatnou změnu v projektu

RTF dokument 2,7 MB 27.8.2010

Kontaktní osoby k projektům výzvy č. 60

PDF dokument 63,25 kB 5.1.2012

Podstatné změny projektu

PDF dokument 155,65 kB 2.3.2011

Adresná komunikace GG EDUCA

PDF dokument 166,33 kB 29.6.2011

Výklad k metodice zadávání zakázek D9

PDF dokument 219,1 kB 20.7.2011

Monitorovací zpráva – pokyny k vyplnění a kontrole monitorovací zprávy a žádosti o platbu

PDF dokument 360,52 kB 20.7.2011

Informace o omezení počtu oprav monitorovacích zpráv u GG EDUCA

PDF dokument 281,49 kB 9.8.2011

Postup zadávání zakázek

PDF dokument 558,06 kB 11.1.2012

Nejčastější chyby v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu

PDF dokument 470,7 kB 24.1.2012

Informace o dopadech protikorupční novely ZVZ

PDF dokument 64,91 kB 2.4.2012

Informace k předkládání ZMZ

PDF dokument 57,52 kB 3.8.2012