Vzorové dokumenty k PpVD


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/

 


 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Platnost od září 2015

PDF dokument 899,02 kB 24.9.2015

Návodka k oznámení o zakázce

Návodka k vyplnění formuláře oznámení o zakázce.

PDF dokument 311,95 kB 31.7.2015

Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o zadávání VZ

PDF dokument 265,55 kB 5.10.2016

Příloha č. 2 Formulář oznámení o zakázce

Formulář oznámení o zakázce, který se vyplňuje na Věstníku veřejných zakázek.

PDF dokument 1,62 MB 31.7.2015

Příloha č.3 Zadávací dokumentace

MS Word dokument 1,47 MB 2.7.2015

Příloha č.4 Nabídka

MS Word dokument 1,46 MB 2.7.2015

Příloha č.5 Evidenční arch podaných nabídek

MS Word dokument 1,44 MB 2.7.2015

Příloha č.6 Jmenování členů hodnotící komise

MS Word dokument 1,43 MB 7.7.2015

Příloha č.7 Prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti

MS Word dokument 1,44 MB 2.7.2015

Příloha č.8 Protokol o otevírání obálek, pousouzení a hodnocení nabídek

MS Word dokument 1,42 MB 2.7.2015

Příloha č.9 Vyhodnocovací tabulka

MS Word dokument 1,45 MB 2.7.2015