Výzva I. režimu nezakládající veřejnou podporu

Dle právní formy žadatele o dotaci je výzva programu Prosperita realizována ve dvou oddělených režimech — 1. v režimu veřejné podpory (žadatelem je veřejný i soukromý subjekt) a 2. v režimu nezakládající veřejnou podporu (žadatelem jsou vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky, právnické osoby, kde vlastníkem musí být vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky). V režimu nezakládající veřejnou podporu činí poskytnutá dotace 75%.

Na této stránce naleznete přílohy k Výzvě I. pro režim nezakládající veřejnou podporu. Přílohy společné pro oba režimy naleznete na úvodní stránce programu Prosperita.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva I. režimu nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 309,31 kB 4.2.2009

Příloha č. 1 - vzor předběžné registrační žádosti

PDF dokument 143,67 kB 28.1.2010

Příloha č. 2 - Změna (transformace subjektu)

PDF dokument 99,53 kB 7.4.2008

Příloha č. 3 - Přehled způsobilých výdajů - režim nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 230,21 kB 30.3.2009

Příloha č. 4 - Příloha I. Smlouvy o ES

PDF dokument 171,4 kB 7.4.2008

Příloha č. 5 - Seznam vyloučených výrobků

PDF dokument 153,61 kB 7.4.2008

Příloha č. 6 - Metodika odpočtu příjmů

PDF dokument 158,24 kB 10.6.2009

Příloha č. 7 - Metodika výběrových kritérií - režim nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 312,88 kB 11.6.2008

Vzor podmínek - režim nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 240,48 kB 18.5.2010

Pravidla způsobilosti výdajů - režim nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 230,34 kB 29.5.2009

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) - režim nezakládající veřejnou podporu

PDF dokument 154,37 kB 25.11.2008

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 1,89 MB 4.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012