Režim Ukrajina

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je součástí Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, kterou vláda schválila dne 27. 7. 2016.

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Zařazení do Režimu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ČR ve Lvově a v případě hromadných žádostí na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě.

O zařazení do Režimu může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Kvóta Režimu Ukrajina je 7 500 uchazečů ročně.

Garanty režimu jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Hospodářská komora České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Agentura CzechInvest.

Agentura CzechInvest zpracovává žádosti o zařazení do Režimu Ukrajina pro společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Pro ostatní zájemce přijímají žádosti výše uvedení garanti. 

V případě zájmu o konzultaci či o zařazení do Režimu Ukrajina nás prosím kontaktujte prostřednictvím oficiální emailové adresy: rezimukrajina@czechinvest.org

Upozorňujeme, že veškeré osobní údaje žadatelů budou dále použity pro účely Režimu Ukrajina

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nahlášení dalšího uchazeče o zařazení do Režimu

MS Excel dokument 31,5 kB 30.3.2017

Povinné přílohy

PDF dokument 311,7 kB 30.3.2017

Příloha č. 4 - Žádosti režimu Ukrajina

PDF dokument 286,07 kB 30.3.2017

Příloha č. 5 - Žádosti režimu Ukrajina

PDF dokument 274,2 kB 30.3.2017

Režim Ukrajina - realizace koncepce

PDF dokument 402,77 kB 30.3.2017

Žádost zaměstnavatele o zařazení do Režimu

MS Excel dokument 31,5 kB 30.3.2017

Příloha č. 6 - Žádost režimu Ukrajina hromadné žádosti

PDF dokument 213,63 kB 2.5.2017