Rozvoj

V programu Rozvoj II bylo celkem podpořeno 111 projektů. Na účty těchto žadatelů se postupně proplácejí dotace za cca 387 mil. Kč. V novém programovacím období bude program Rozvoj opět součástí podpor pro podnikatele.

Program Rozvoj byl zaměřen na podporu vytvoření technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české ekonomiky. Uznatelnými náklady projektů byly náklady na pořízení strojů a zařízení, u nichž byl žadatel prvním uživatelem, náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how a náklady na publicitu projektu.

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Rozvoj

PDF dokument 110,37 kB 7.2.2007

Biomedica

případová studie programu Rozvoj

PDF dokument 498,93 kB 8.2.2007

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí

PDF dokument 48,06 kB 9.10.2007