Mezinárodní spolupráce

Agentura CzechInvest se dlouhodobě zasazuje o rozvoj klastrů v České republice. Jednou z klíčových aktivit v oblasti rozvoje klastrů a klastrové politiky je navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce. Hlavní prioritou je sledování aktuálních trendů v oblasti rozvoje klastrů a klastrových iniciativ, propagace českých klastrů a konceptu rozvoje klastrů v České republice mezi zahraničními partnery a možnost ve spolupráci s ostatními silnými partnery ovlivnit mezinárodní dění v této oblasti ku prospěchu českých klastrů.

Bližší informace o klastrech a klastrových iniciativách v České republice naleznete zde.

Agentura CzechInvest se zapojila do řady mezinárodních projektů. Prvním zahraničním projektem byl projekt CEE Cluster Network, jehož hlavním úkolem bylo nalézt souvztažnosti mezi metodikou implementace politiky rozvoje klastrů v jednotlivých partnerských zemích a připravit návrh jednotného postupu při rozvoji klastrů, definovat společnou strategii rozvoje, její cíle a jednotlivé programy. Projekt byl realizován v letech 2006 – 2009.

V současnosti je agentura CzechInvest zapojena do přípravy a realizace tří mezinárodních projektů – Cluster COOP, Cluster´s CORD a CENTRAMO.

Agentura CzechInvest se rovněž stala členem významné mezinárodní klastrové iniciativy European Cluster Alliance.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR