Klastry

Klastr je geograficky koncentrované seskupení nezávislých firem a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje. Jedná se tedy o všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol a regionálních institucí, které má řadu přínosů pro všechny jeho členské subjekty.

Klastr může:

  • zlepšit výsledky společností do nich zapojených
  • zvýšit počet inovací
  • iniciovat vznik nových firem
  • zvýšit export
  • přilákat atraktivní investice
  • podpořit výzkumnou základnu
  • podpořit rozvoj kraje

Klastry jsou podporovány ze strukturálních fondů EU. Operační program podnikání a inovace vyhlásil v rámci programu Spolupráce – Klastry tři výzvy, v nichž jsou podpořeny tyto klastry.

V případě dotazů nebo námětů k problematice klastrů pište na e-mail: klastry@czechinvest.org.


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Mezinárodní srovnání českých klastrů

Srovnávací studie

PDF dokument 372,76 kB 20.9.2013

Cluster Organizations in the Czech Republic

Katalog klastrů v ČR

PDF dokument 7,4 MB 3.6.2013

Aktivní klastry a klastrové iniciativy v ČR

MS Excel dokument 56 kB 18.3.2013

Existující klastry a klastrové iniciativy v ČR

MS Excel dokument 50 kB 18.3.2013

The Cluster Initiative Greenbook 2.0

Nové rozšířené vydání komplexních studií klastrových organizací: co dělají, jak jsou organizovány, řízeny, financovány, jak fungují atd.

PDF dokument 1,94 MB 14.10.2013

Cluster internationalisation

PDF dokument 2,97 MB 22.10.2013

Průvodce klastrem

Obsah: co jsou klastry, přínosy, rozvoj, mapování klastrů, finanční podpora atd.

PDF dokument 900,63 kB 20.1.2007

Archiv dokumentů

ZIP archiv 4,7 MB 19.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR