logo Cluster CORDPlný název projektu

Clusters and Cooperation for Regional Development in Central Europe

Hlavní zaměření projektu

Posílení spolupráce mezi klastry ze stejného odvětví avšak působící v jiném regionu, která povede k vytvoření alespoň 3 tzv. „metaklastrů“. Projekt se zaměřil na 10 klíčových průmyslových odvětví, jedná se o tyto oblasti:mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologie, dřevozpracující průmysl a zpracování potravin.

Cíl projektu

Na základě této mezinárodní spolupráce přispět k rozvoji a zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich sdružování do klastrů a tím podpořit i regionální rozvoj jednotlivých regionů.

logo Central EuropeVedoucí partner

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., ČR

Partneři projektu:

  • Německo: Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS)
  • Slovensko: Pieštanská regionálna Rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraje
  • logo EUSlovinsko: Regional development agency of Gorenjska
  • Maďarsko: Mid-Pannon Regional Development Company
  • Polsko: Regional Development Agency Bielsko-Biala
  • Rakousko: Upper Austrian Chamber of Commerce
  • Itálie: Milano Metropoli Development Agency
  • Polsko: “ARLEG” S.A. Regional Development Agency
  • Česká republika: Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj o.s.

Agentura CzechInvest je do projektu zapojena od roku 2011 jako tzv. odborný pozorovatel. Role CzechInvestu spočívá především v poskytování odborného poradenství, v účasti pracovníků CzechInvestu v pozici odborného konzultanta na setkáních organizovaných RRA ÚK v rámci projektu, prezentaci existujících klastrů a klastrové politiky v České republice, poskytování analýz, stanovisek a konzultací k projektu a rozšiřování informací o projektu a jeho aktivitách mezi partnery působící v oblasti zakládání a rozvoje klastrů.


Financování

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Rozpočet

1,46 mil. €, spolufinancování z ERDF 85 %

Doba realizace

3/2010 – 2/2013 (36 měsíců), 36 měsíců

Metaklastry

Co je to metaklastr? Metaklastr je skupina podobných organizací, zejména klastrů seskupených dohromady a sdílejících své zkušenosti a znalosti, aby bylo možné dosáhnout lepších výsledků v odvětví, ve kterém působí. Je to forma nadnárodní spolupráce založená na spolupráci klastrů stejných odvětví z různých regionů střední Evropy. Metaklastr může být také charakterizován jako strategická sít usilující o spojení individuálních cílů, které povedou k podpoře různých klastrů.  
V rámci projektu Clusters Cord se začala rozvíjet spolupráce v těchto oblastech: energie a životní prostředí, cestovní ruch, potravinářství, zdravotnictví, ICT. 

Odkazy:

Výsledky projektu najdete na zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Newsletter No. 1 – Cluster Cord

PDF dokument 841,73 kB 16.8.2011

Newsletter No. 2 – Cluster Cord

PDF dokument 795,8 kB 16.8.2011

Newsletter No. 3 – Cluster Cord

PDF dokument 641,02 kB 3.4.2012

Newsletter No. 4 – Cluster Cord

PDF dokument 1,62 MB 11.9.2012


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR