logo ClusterCOOPPlný název projektu

Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European
This project is imlemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Projekt ClusterCOOP je dalším z mezinárodních projektů administrovaných na Oddělení rozvoje spolupráce firem. Jeho hlavním cílem je zajištění lepších podmínek pro rozvoj klastrů v regionu střední a východní Evropy. Projekt se zaměřuje především na pomoc klastrům lépe využívat jejich inovační kapacity, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a podporu vzájemné mezi klastrové spolupráce.

logo Central EuropeMezi klíčové aktivity ClusterCOOPu patří:

1)   Zlepšování politického rámce pro podporu klastrů a klastrové spolupráce.

Stěžejními výstupy této aktivity budou:

  • Soubor opatření (regulatorních, legislativních a institucionálních), které podpoří rozvoj nadnárodní spolupráce klastrů.
  • logo EUAkční plány především v oblasti inovační politiky na podporu rozvoje klastrů, které budou reflektovat rozdílné podmínky jednotlivých projektových partnerů.
  • Návrh na integraci podpůrných schémat a programů podpory s využitím „best practices“.

2)   Identifikace možností rozvoje nově se vynořujících oborů založených na meziregionální klastrové spolupráci

Stěžejními výstupy této aktivity budou:

  • Zmapování potenciálu pro rozvoj nových průmyslových odvětví v rozdílných regionech, vytvoření nástrojů pro podporu jejich vzniku prostřednictvím nadnárodní spolupráce klastrů .

3)   Usnadnění výměny informací a podpora mezinárodní klastrové spolupráce

Stěžejními výstupy této aktivity budou:

  • webový portál ve formě virtuální interaktivní platformy
  • znalostní databáze
  • pět kontaktních míst (SK, ČR, IT, PL, HU).
  • organizace interaktivních seminářů (tzv. „matchmaking roadshow“) za účasti klastrových manažerů a partnerů z dalších zemí. V průběhu projektu se uskuteční celkem sedm takovýchto seminářů (jeden v každé partnerské zemi).

Partneři projektu:

Financování

Operační program Nadnárodní spolupráce (ERDF)

Celkový rozpočet projektu

2 053 050 EUR

Příspěvek z ERDF

1 698 513,50 EUR

Odkazy:

ClusterCOOP

Prezentace z konferencí projektu naleznete v sekci Ke stažení.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Cluster Contact Points

PDF dokument 104,09 kB 3.12.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR