Projektové aktivity

logo Central EuropeProjekt je rozdělen do několika pracovních balíčků tzv. WP.logo ERDF

  • WP1 – Projektový management
  • WP2 – Komunikace
  • WP3 – Zlepšování politického rámce pro podporu klastrů a klastrové spolupráce. Zodpovědnými partnery za tuto aktivitu jsou Ministerstvo hospodářství Maďarska a Maďarské centrum rozvoje hospodářství.
  • WP4 – Identifikace možností rozvoje nových průmyslových odvětví založených na meziregionální klastrové spolupráci a zároveň zkoumání potenciálu pro vznik meziregionálních společných projektů.Zodpovědným partnerem za tuto aktivitu je Univerzita v Lublani.
  • WP5 – Usnadnění výměny informací a podpora mezinárodní klastrové spolupráce prostřednictvím virtuální interaktivní platformy a kontaktních míst. Zodpovědným partnerem za tuto aktivitu je region Piemonte.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR