CentramoCíl projektu

(Cluster Excellence Network for Training and Mobility) je zvýšit úroveň excelence klastrů, klastrových organizací a zlepšit excelenci v řízení klastrů v zapojených zemích a regionech, jmenovitě v Polsku, na Slovensku, v České republice, v Maďarsku, v Chorvatsku a v regionu Izmir v Turecku.

Co je to klastrová excelence?

Jedná se o hodnocení, které provádí Evropská komise v zájmu zvyšování kvality a efektivnosti řízení klastrových organizací a sítí.

EU a ECEDoba realizace:

prosinec 2011 – listopad 2013

Zapojení členové:

  • MAG – Maďarskéhospodářské rozvojové centrum, Maďarsko – vedoucí partner
  • Slovenská inovační a energetická agentura, Slovensko
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká republika
  • Chorvatské Ministerstvo hospodářství, Chorvatsko
  • Rozvojová agentura Izmir, Turecko
  • Ministerstvo hospodářství, Polsko

Financování

93,96 % Competitiveness and Innovation Framework Programme (program Evropské komise CIP); 6,04 % CzechInvest

Celkový rozpočet projektu

425 698,75 EUR

Mezi projektové aktivity patří:

  • Proškolení 12 odborníků z partnerského konsorcia pro práci s evropsky uznávanou srovnávací metodikou v oblasti klastrového managementu. Metodické know-how vlastní European Secretariat for Cluster Analysis, který byl založen jednou z předních německých inovačních agentur VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. CzechInvest vyslal na toto školení dva své odborníky, kteří se stali certifikovanými benchmarkingovými specialisty a mají oprávnění k provedení benchmarkingu českých klastrů. ČR měla možnost v rámci projektu CENTRAMO provést benchmarking 12 českých klastrů. V rámci partnerského konsorcia byl proveden benchmarking celkem 60 klastrů.
  • Na výsledky benchmarkingu navazuje organizace studijních návštěv pro vybrané klastrové manažery, kteří se benchmarkingu zúčastnili. Cílem těchto studijních návštěv je sdílení zkušeností a zlepšení slabých stránek, nastíněných v benchmarkingovém reportu.    
  • Vyškolení šest odborníků v oblasti excellence klastrového managementu, kteří budou získané znalosti předávat ve své zemi formou interaktivních seminářů. Veškeré materiály ze školení budou přeloženy do mateřského jazyka a přizpůsobeny podmínkám dané země.

V České republice byl proveden benchmarking 12 klastrů, které následně obdržely bronzovou známku, jedná se o:

Odkazy:

Cluster Excellence

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR