CLUS3clustercipOPPI

 

 

 

 

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení excelence klastrového managementu prostřednictvím nástrojů vyvinutých evropskými iniciativami. Díky projektu získají vybrané klastry tzv. bronzovou známku, která zvýší excelenci daného klastru (zvýšení kvality a efektivnosti řízení klastrových organizací).

CLUS 3 navazuje na ukončený projekt CENTRAMO.

Co je to klastrová excelence?

Jedná se o hodnocení, které provádí Evropská komise v zájmu zvyšování kvality a efektivnosti řízení klastrových organizací a sítí.

Doba realizace:

leden 2014 - leden 2016

Zapojení členové:

  • Agency for Development and International Economic Cooperation (Informest) – Itálie (Lead Partner)
  • South West Oltenia Regional Development Agency – Rumunsko
  • Instituo de Fomento de la Region de Murcia – Španělsko
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Financování:

91% Competitiveness and Innovation Framework Programme (program Evropské komise CIP); 9% CzechInvest

Celkový rozpočet projektu:

381 tis. EUR

Vybrané aktivity projektu:

Benchmarkingový trénink

  • Tři zaměstnanci CzechInvestu se zúčastní benchmarkingového tréninku, který zaštiťuje The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA - http://www.cluster-analysis.org/). Tito experti pak budou moci provádět benchmarking s klastry, které budou mít zájem o zvýšení klastrové excelence a získání bronzové známky.

Benchmarking šesti italských klastrových organizací dle ESCA metodologie

  • Ze závazných ukazatelů projektu vychází, že benchmarkingoví experti z CzechInvestu budou provádět benchmarking se šesti italskými klastry. Tyto klastry pak na základě benchmarkingových dotazníků zaslaných k hodnocení ESCA získají bronzovou známku.

Organizace kurzu pro klastrové manažery v ČR

  • Vyškolení experti kurzu Train-the-Trainers Course on Cluster Management Excellence in Europe budou předávat své zkušenosti českým klastrům za účelem zvýšení klastrové excelence. Náplň kurzu a veškeré výukové materiály připraví přímo tito certifikovaní absolventi.

Nominace jednoho českého klastru na získání „Gold Label“ a absolvování celého evaluačního procesu

  • Tým pracující na projektu stanoví kritéria k získání zlaté známky, které musí české klastry splnit. Nejvhodnější (nominovaný) klastr bude doporučen ESCA, která provede audit, na jehož základě bude získána zlatá známka.

 Výstupy projektu:

Šest bronzových známek pro šest českých klastrů

Tři certifikovaní benchmarkingoví experti z CzechInvestu

  • Na základě školení v oblasti benchmarkingové analýzy dle ESCA metodologie byli certifikovaní tři experti z CzechInvestu. Ti jsou oprávněni provádět benchmarking s českými klastrovými organizacemi, kteří na jeho základě získají bronzovou známku.

Klastrový trenér

  • Vyškolený klastrový trenér bude předávat své zkušenosti prostřednictvím školení českým klastrovým manažerům.

Získání zlaté známky


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR